КАЛМО-ХИЛ / ВАЛЕРИАНА-ХИЛ / СОЛ 30МЛ


 


 

 

 ВАЖНО: Това описание е предназначено за медицински специалисти!

 

Име на лекарственото средство:

Calmo-Heel, oral drops, solution Калмо-Хил, перорални капки, разтвор

Качествен и количествен състав

100 g съдържат: Активни вещества:

Valeriana officinalis

MT

65 g

Humulus lupulus

MT

5g

Crataegus

MT

5g

Hypericum perforatum

D1

5g

Melissa officinalis

MT

3g

Chamomilla recutita

MT

2g

Avena sativa

MT

2g

Acidum picrinicum

D5

10 g

Kalium bromatum

D1

lg

Ammonium bromatum

D1

lg

Natrium bromatum

D1

lg

 

Лекарствена форма

перорални капки, разтвор

Клинични данни

4.1. Терапевтични показания

Напрегнатост, безпокойство, повишена нервност и нарушения в съня.

4.2. Дозировка и начин на приложение

Обикновено 3 пъти по 10-15 капки дневно. Вечер - по 20 капки.

При деца - при деца до 12 год. възраст да се прилага след лекарско предписание за определяне на дозировката и схемата на лечение.

4.3. Противопоказания

Поради липса на достатъчно клинични данни, продукта да не се използва по време на бременност и кърмене. Свръхчувствителност към лайка или други растения от сем. сложноцветни (АБ1егасеае) или свръхчувствителност към бром.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението. Поради съдържанието на хомеопатично разредени бромати, приемането на продукта да не е по-дълго от 4 седмици, освен ако не е под лекарски контрол.Този продукт съдържа 66 об.% етанол (алкохол), т.е. до 370 за доза (15 капки), равно на 7,5 ш1 бира и 3,1 гп1 вино (при съответно 5 об.°/с 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм, вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-р групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

4.5. Лекарствени взаимодействия

Не са известни

4.6. Бременност и кърмене

Да не се използва по време на бременност и кърмене.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани реакции

Макар и рядко могат да се появят алергични кожни реакции.

4.9. Предозиране

Няма съобщавани случаи до този момент.


Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства:

Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2.Фармакокинетични свойства:

Хомеопатичен лекарствен продукт


5.3. Предклинични данни за безопасност:

Не е приложимо.


Фармацевтични данни

6.1. Помощни вещества:

Съдържа 66 об.% алкохол

6.2. Несъвместимости

Няма съобщавани до този момент.

6.3. Срок на годност

Срок на годност: 5 години

Срок на годност след отваряне на флакона - 6 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху

опаковката!

6.4.Специални условия за съхранение

Няма специални изисквания.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца ! Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.5. Данни за опаковката

Кафява стъклена бутилка от 30 ш1/кртонена кутия