Защита на лични данни

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано;
  • Вие може да се откажете да използваме Личните Ви данни за гореописаните нужди, като ни изпратите e- mail :e_dara@abv.bg

 

Това е нашата политика за личните данни.
1 "Лек М“ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за
защита на личните данни. Като потребител Вие декларирате, че
предоставяте личните си данни доброволно и сте съгласен Аптеката да ги
използва за целите на Вашето идентифициране за целите на извършването на
поръчката и доставката на стоката и за другите цели, посочени в тези
общи условия.
В базата данни на “Лек М ЕООД,

Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме
предоставените от Вас лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до
сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване
качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите
данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.
При регистрирация, ние запазваме попълнените от Вас данни в нашата база
данни и при следващи поръчки, тази информация автоматично излиза в
заявката и не е необходимо да я подавате наново, освен в случай, че има
промени в нея. Моля да имате предвид, че при попълване на заявката, ако
вече сте въвеждали Ваши данни, ние приемаме за актуални последно
попълнените от Вас данни и се съобразяваме с тях при оформянето на
поръчката. Запазването на данните и използването им при последващи
поръчки не означава, че между страните се сключва договор за периодична
или постоянна доставка.
Моля да имате предвид, че Аптеката не носи отговорност за имуществени и
неимуществени вреди и пропуснати ползи, като кражба или загуба на данни
(лични и/или други) и информация, в резултат на хакерски атаки и/или
злоумишлени действия на трети лица, извършени без знанието и съгласието
на Аптеката.